Nejste si jistí, jak přesně stanovit cenu produktů či služeb?

Stanovení ceny produktů či služeb je nedílnou součástí podnikatelské činnosti. Jedná se o velice důležitou činnost. Na jednu stranu chcete nalákat zákazníky, tudíž směřujete k nižší ceně, na druhou stranu však musíte brát ohled také na své náklady, které musíte pokrýt vaším příjmem. Pokud si s cenou opravdu nevíte rady, zkuste se řídit tímto postupem –

peníze

1) Stanovení cílů, které má cena pomoct naplnit –cíle se budou odvíjet podle toho, v jaké fázi podnikání se zrovna nacházíte. Mezi takové marketingové cíle firmy lze zahrnout například snahu udržet se na trhu, maximalizaci zisku, maximalizaci tržního podílu, apod.

2) Zkuste odhadnout poptávku –na začátku je potřeba určitým způsobem odhadnout poptávku, položte si například otázku, kolik zákazníku by vás denně mohlo navštívit? K odhadu můžete využít rovněž různé výzkumy prostřednictvím dotazování, experimentů či statistických analýz. Berte v úvahu skutečnost, že cena a poptávka jsou nepřímo úměrné, tzn., že čím vyšší je cena, tím nižší je poptávka.

3) Odhad celkových nákladů –každá podnikatelská jednotka má určité fixní náklady, které musí platit za každé situace a určité variabilní náklady, které se odvíjejí od množství vyrobené produkce. Cenu je proto nutné stanovit v takové výši, aby tyto celkové náklady při daném objemu výroby pokryla.

4) Analýza konkurence –je nepodstatnou součástí stanovení ceny. Udělejte si průzkum v oblasti konkurenčních firem, kdy zjistíte jejich komplexní nabídku a ceny.

diamond-collagen160x600.jpg